Popular Posts

Sunday, 27 November 2011

Pendidikan Jasmani

1. Apa Itu Pendidikan Jasmani

Jeny(1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa walaupun pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal, ia sebenarnya terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang tidak bercorak fizikal.Matlamat pendidikan ialah mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial.

2. Tujuan Dan Matlamat Pendidikan Jasmani

i.  Bagi menolong indidvidu mencapai pembangunan indidvidu-individu yang optimum dan menberi sumbangan  kepada masyarakat.
ii. Membangun kemahiran motor yang sesuai, bermula dengan kemahiran motor asas, menjurus ke arah kemahiran sukan khusus dan akhirnya menitikberatkan sukan seumur hidup
iii. Menbangun dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang sesuai untuk kesihatan dan mengajar mengapa   kecergasan adalah penting dan bagaimana ia mempengaruhi senaman

No comments:

Post a Comment